Reklamační řád

1. Reklamace a záruční podmínky

Pro zboží zakoupené přes internet,  platí záruční a reklamační podmínky uvedené v reklamačních podmínkách prodávajícího. Reklamační podmínky naleznete na www.zooroom.cz/informace/reklamacni-rad

1.0 Postup řízení reklamace se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, obchodním zákoníkem, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákonem o ochraně spotřebitele a zvláštními předpisy. (89/2012 Sb, č. 634/1992 Sb.,)

1.1 Co je to reklamace? Reklamací se rozumí uplatnění nároku kupujícího za vadu zboží (případně ze záruky za jakost) u prodávajícího, která se vyskytne na zakoupeném zboží. Kupující ji prodávajícímu oznámí, specifikuje a odpovídajícím způsobem prodávajícímu doloží ve stanovené lhůtě. 

1.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady, vystačí doklad o zakoupení (přiložena faktura). V případě ztráty faktury (účtenky) může být jako doklad o koupi použit záruční list nebo např. výpis z banky.

1.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním, mechanické poškození výrobku způsobené kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití, zanedbáním péče a údržby o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Z odpovědnosti jsou také vyňaty chyby nebo poškození výrobku, které vznikly při živelné pohromě.

1.4 Kupující má právo reklamovat i výrobek zakoupený ve výprodeji, který byl prodáván za sníženou cenu. Vada však nesmí souviset s důvodem, proč byl výrobek prodávaný za sníženou cenu!

1.5 Zákazník je povinen reklamaci nahlásit neprodleně po zjištění vady a doručit reklamované zboží co nejrychleji prodávajícímu. Reklamaci vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od data doručení reklamace kupujícím. Nebude-li spotřebitel informován o vyřízení reklamace po uplynutí 30 denní lhůty, má zákazník právo od smlouvy odstoupit nebo požádat o výměnu výrobku za nový. Vyřízením oprávněné reklamace se záruční doba reklamovaného výrobku prodlužuje o dobu trvání řešení reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak začíná znova běžet záruční doba od data vyřízení reklamace.

1.6 V případě řešení reklamace na dálku (vrácení reklamovaného produktu např. přes Českou poštu), informuje prodávající po obdržení reklamovaného produktu kupujícího, o následném postupu řízení reklamace a o předběžném datu ukončení reklamačního řízení.

1.7 V situaci, kdy je zboží potřeba zaslat prodávajícímu, koná kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který bude zboží dostatečně chránit. V případě, kdy zboží bude prodávajícímu zasláno ve zjevně nedostatečném obalu, nemusí být reklamace ze strany prodávajícího uznána.

1.8 Kupující je povinen doručit prodávajícímu na reklamaci kompletní reklamované zboží s kopií faktury, pokud byl k dispozici záruční list, tak i s tímto listem. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis chyby přes sekci Reklamace (pouze pro registrované uživatele) nebo přes formulář Reklamační protokol, který zákazník přiloží k reklamovanému zboží. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, které není kupujícímu předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

1.9 Kupující se může kdykoliv o průběhu reklamace informovat, a to osobně na provozovně kupujícího, telefonicky nebo prostřednictvím E-mailu. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách v sekci kontakty.

2. POSTUP KUPUJÍCÍHO PŘI REKLAMACI:

2.1 Reklamace může být řešena dvěma způsoby:

a) Informujte nás předem o reklamaci telefonicky nebo E-mailem viz. kontakty. Reklamaci zapište do reklamačního protokolu a zašlete nám reklamační protokol společně s reklamovaným zbožím a záručním listem (je-li k dispozici) na naší adresu. Celý proces řízení reklamace a výsledek reklamace. (tzn. jakým způsobem a kdy byla reklamace vyřešena.) je zanesen v reklamačním protokolu. Doplňující informace k řešení reklamace naleznete níže.

b) Registrovaný zákazník může reklamaci řešit přes náš E-shop www.zooroom.cz po přihlášení do zákaznického účtu, přes sekci Reklamace. Tímto způsobem mohou řešit reklamaci pouze zákazníci, kteří zakoupili zboží jako registrovaní. V sekci Reklamace klikněte na tlačítko (VYTVOŘIT REKLAMACI), vyberte číslo faktury, na kterou bylo zboží zakoupeno a vyberte číslo položky, kterou reklamujete. Následně zadejte sériové číslo položky - jedná se o číslo EAN, které naleznete u každé položky po rozkliknuti na našem E-shopu. Do popisu závady zadejte důvod reklamace a klikněte na tlačítko (ODESLAT). Zašlete nám reklamované zboží na naší adresu, k reklamovanému produktu přiložte ID reklamace (číslo reklamace). Toto číslo naleznete v sekci Reklamace, pod svým uživatelským jménem po přihlášení, jak jste zadávali reklamaci. Toto číslo je pro nás důležité, z důvodu identifikace reklamace po obdržení. Doplňující informace k řešení reklamace naleznete níže.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Lhůta 30 dní pro řešení reklamace, začíná běžet od převzetí reklamovaného zboží prodejcem. O převzetí a výsledku reklamace bude zákazník informován telefonicky nebo E-mailem. V případně zamítnutí reklamace, bude odůvodněno, na jakém základě byla reklamace zamítnuta. Reklamovaný produkt po vyřízení reklamace je vrácen zákazníkovi na adresu uvedenou v reklamačním protokolu, v případě řešení reklamace přes sekci Reklamace je reklamovaný produkt vrácen zákazníkovi na adresu uvedenou v registraci, nebude-li vzájemně dohodnuto jinak. Nedojde-li k vyzvednutí reklamovaného zboží kupujícím od data oznámení výsledku reklamace do 30. kalendářních dní, propadá kupujícímu nárok na vyzvednutí reklamovaného zboží. Za uskladnění reklamovaného zboží u prodejce, není účtován žádný poplatek.

Adresa pro zasílání reklamací:

ZOO ROOM

Milan Berka

Soudní 67

569 43, Jevíčko

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Zákazník musí předat prodávajícímu reklamované zboží nejlevnější možnou cestou, např. využit služby České pošty. V případě uznání reklamace, hradí prodávající kupujícímu dopravní náklady spojené s odesláním reklamace, jen do výše nejlevněji možného způsobu vrácení zboží. Prodávající, na své náklady zajišťuje odeslání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu, přes Českou poštou, přepravní společnost nebo vlastní dopravou.

3.2 Reklamované zboží nesmí být zasláno na dobírku (takto zaslané zboží nebudeme moci přijmout, neboť vyúčtování provádíme po obdržení vráceného zboží).

3.3 Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem prodávajícího ještě před zakoupením zboží. Před odesláním objednávky musí kupující potvrdit, že byl s reklamačním řádek obeznámen a že podmínky reklamačního řádu akceptuje.

3.4 Aktuální verze reklamačního řádu je pro kupující k dispozici na webu prodávajícího, www.zooroom.cz/informace/reklamacni-rad

3.5 Prodávající má právo kdykoliv na změnu reklamačního řádu. Aktualizovaný reklamační řád je ze strany prodávajícího zveřejněn na webu bez zbytečného odkladu.

Reklamační řád vstupuje v platnost od 2. 5. 2021

V Jevíčku, dne 2. 5. 2021

 
Tato stránka používá soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies. Více informací naleznete zde.
Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.